Lichttherapie lampen

Home Lichttherapie lampen
Herkent u deze klachten?
 • Lusteloos en somber
 • Vermoeidheid
 • Meer slaapbehoefte maar toch niet fit
 • Toename in eetlust en gewicht
 • Emotionele labiliteit

Een winterdepressie kan hiervan de oorzaak zijn!

Bestel hier!
lichttherapie-gg-24

Voet u zich moe, lusteloos, somber, heeft u veel slaapbehoefte en de behoefte om meer te eten? Bent u emotioneel labiel op dit moment? Dan heeft u mogelijk last van een Winterdepressie. Lees verder op deze pagina wat u hieraan kunt doen!

Men spreekt  van een winterdepressie als er sprake is van nagenoeg jaarlijks terugkerende depressieve episodes zonder aanwijsbare oorzaak in het najaar en de winter, die in het voorjaar of de zomer weer geheel  verdwijnen. Kenmerkende klachten van winterdepressie zijn:

 • Somber, lusteloos gevoel van depressie toe zonder aanwijsbare oorzaak.
 • Toegenomen slaapbehoefte en toch niet fit opstaan.
 • Toename van de eetlust, met name koolhydraten, met als gevolg gewichtstoename.
 • Emotionele labiliteit.

In Nederland lijden circa 450.000 mensen elk jaar aan winterdepressiviteit. Daarnaast hebben ca. 1.200.000 mensen last van een minder ernstige vorm van winterdepressie (winterblues). Circa 60% van de mensen heeft last van enkele klachten. Opvallend is dat drie tot vier keer meer vrouwen lijden aan winterdepressie dan mannen. Winterdepressie is een jaarlijks terugkerend probleem met ernstige gevolgen. Zowel mannen als vrouwen met een winterdepressie hebben minder vaak betaald werk en moeten vaker aanspraak maken op de WAO en ZW. Zowel winterdepressie als de lichtere vorm hiervan worden vaak niet als zodanig herkend terwijl een eenvoudige en doeltreffende behandeling beschikbaar is. Het is daarom zinvol om winterdepressie te onderscheiden van andere vormen van depressies.

De invloed van daglicht.

Sinds de prehistorie heeft de mens voornamelijk buiten geleefd. De mens is echt een dagdier. Pas sinds de laatste 100 jaar verblijft de mens in herfst en winter voornamelijk in huis en kantoor. Hierdoor is de blootstelling aan helder daglicht dramatisch afgenomen. Daglicht heeft invloed op de mens en regelt o.a. onze biologische klok. De hoeveelheid ontvangen daglicht hangt bij veel mensen samen met de mate van welbevinden.

 Lichttherapie; De behandeling van winterdepressie.

De eerste keus behandeling bij winterdepressie is lichttherapie. Het therapeutisch effect van lichttherapie op winterdepressie is onomstreden. Het klinisch effect is in diverse studies uitgebreid aangetoond. Zo’n 50 tot 80% van de patiënten reageert goed op deze behandeling. Lichttherapie heeft grote voordelen ten opzichte van andere behandelingsmethoden.

 • Lichttherapie is zeer effectief, 50 tot 80% reageert zeer goed.
 • Lichttherapie geeft zeer snel resultaat, meestal na 1 week.
 • Lichttherapie behoeft in de meeste gevallen slechts 1 a 2 weken te worden toegepast (1/2 uur per dag)
 • Bij een terugval kan lichttherapie eenvoudig weer worden toegepast.
 • Lichttherapie heeft nagenoeg geen bijwerkingen.
 • Lichttherapie is kostenbesparend.